Naziv firme:
AUTO SERVIS NV
Sjedište firme:
Prote Nikole Kostica 1
BA-78000 BANJA LUKA
Pravna forma:
Telefon:
+387 51 308 000
Fax:
+387 51 318 722
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
Banka:
BIC:
Broj računa:
IBAN: